งานสัมมนาครั้งที่ 1

   กิจกรรม งานสัมมนา ครั้งแรกของบริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ The Connecion Seminar Center

ห้อง Auditorium โดย วิทยากร คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

ในหัวข้อสัมมนา

"กลยุทธ์การจัดการเครื่องหมายการค้า และรู้ทันเจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้า" 

ในงานสัมมนา มีทั้งการสอนให้ความรู้ในเรื่องการจัดการเครื่องหมายการค้าและ

กิจกรรมให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมสนุก ทั้งมีการแจกของรางวัลให้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปอย่างมากมาย

ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี


"ไอพีเอเชียน เป็นหนึ่งด้านทรัพย์สินทางปัญญา วางใจให้เราดูแล"

Visitors: 1,086,298