นักศึกษามทร.มาศึกษาดูงาน

เมื่่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหาร สาขาวิชาการตลาด

ได้เข้ามาสัมภาษณ์และเยี่ยมชมบริษัทไอพีเอเชียน

ในหัวข้อ การสร้างCRM(Customer Relation Management)

หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยได้เข้าสัมภาษณ์

คุณ ยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด ซึ่งได้ให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์ที่ทางบริษัทได้เคยทำCRMกับกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้นักศึกษาที่มาเยี่ยมชมก็ได้ทั้งความรู้และของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆกลับบ้านกันไป

Visitors: 1,086,298