อบรมทนายความ

           วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทางบริษัทของเราได้ส่งบุคลากรไปอบรมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ(English for Lawyers Course) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงบริษัทของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ หวังว่าทุกท่านจะใช้บริการบริษัทของพวกเราสืบไป

Visitors: 1,086,298