ผู้ก่อตั้ง

ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท IP ASIAN

         คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ในปี พ.ศ.2548 ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เกิดมีความสนใจอยากทำธุรกิจด้านนี้ จึงได้สั่งสมเก็บสั่งสมประสบการณ์ด้านนี้เรื่อยมา และในปี พ.ศ.2550 จึงได้ลองทำธุรกิจร่วมกันกับเพื่อน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก จึงได้หันกลับไปทำบริษัทเอกชนอีกครั้งหนึ่ง พอมีประสบการณ์ที่มากพอก็ได้ลาออกมาในปี พ.ศ.2555 และตั้งคณะบุคคล IP Asian และในปี พ.ศ.2558 ก็ได้จัดตั้งบริษัท IP Asian Co.,Ltd. และได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 47 ประเทศทั่วโลก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2561 ก็ได้จัดตั้งบริษัท IP Training Asia Company Limited และดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน

 

Visitors: 1,086,296