ทีมงานทนายความ

ทีมงานทนายความ บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด

 

เรามีบริการว่าความ ดำเนินคดี สืบสวนสอบสวนบนชั้นศาล

ด้วยทีมงานทนายความมืออาชีพ ทำให้คุณมั่นใจในการจัดการดูแล

ความปลอดภัยทรัพย์สินทางปัญญาของคุณได้เป็นอย่างดี

                        .                             

 

นายปรเมษฐ์ เตชาธนะเกียรติ์

  - จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ ภายใน2ปีครึ่ง.

  - ได้รับใบรับรองทนายความในปี2560

  - เป็นทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  - ผ่านการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากสภาทนายความ

 

 

 

 

 

                                          

 

นายเนติภัทร ปัญญาไว

  - จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์

  - ผ่านการฝึกงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญารุ่นที่17
 
  - ได้รับใบอนุญาติว่าความ

 

 

 

นายเกรียงไกร มาดลสิน

 

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ใบอนุญาตว่าความจาก สภาทนายความ

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Visitors: 1,086,296