งานสัมมนาครั้งที่ 2

บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด 

จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ กลยุทธ์การจัดการและกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า (สำหรับผู้ประกอบการ)

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ. The Connecion Seminar 

ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการมาร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้จำนวนหนึ่ง ทุกท่านต่างให้เสียงตอบรับว่าท่านอาจารย์

ยศพัทธร์ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาจริง สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างตรงจุดที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากได้คำตอบ 

และมีความน่าเชื่อถือที่จะให้เป็นผู้ดูแลด้านเครื่องหมายการค้าจริงๆ

 

ทางบริษัท ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับมา ณ ที่นี้และสัญญาว่าจะมีงานสัมมนาดีๆ เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยยังนี้ไปเรื่อยๆ

และจะอยู่ดูแลช่วยให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศยังงี้เรื่อยไป

Please insert the Message ...
Visitors: 1,086,413