เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

 

เป็นเสมือนชื่อหรือภาพลักษณ์ของ สินค้า,องค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นภาพ รูปวาด ตัวอักษร ที่ปรากฎอยู่บนเครื่องหมายการค้า

ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์และตัวสร้างการจดจำให้กับสินค้า หรือองค์กร

Visitors: 1,086,297