วิทยากร

รับเป็นวิทยากร ตามองค์กรต่างๆ

เรื่องเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

 

หรือรับจัดงานสัมมนา ทั้งเอกชนและรัฐบาล

 

Visitors: 1,086,297