บทความเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คืออะไร หลายคนไม่เข้าใจ   แต่จริงๆแล้ว เรามาดูว่าคำเครื่องหมาย แปลว่า สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงออก การค้า ก็อาจจะหมายถึง ทางการค้า เมื่อนำมารวมกันแล้ว คือ  สัญลักษณ์ที่แสดงออกโดยทางการค้านั้นเอง

แล้วเครื่องหมายการค้าใช้ทำอะไรละ  เครื่องหมายการค้า ที่ใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างไปจากสินค้าอื่น  คำว่าสินค้าในที่นี้ หลายคนอาจคิดว่า มันคือสินค้าอะไร จริงๆแล้ว คำว่าสินค้า  อาจเป็นสินค้าทั่วไปหรือสินค้าเฉพาะทางก็ได้ และมันก็มีสินค้าหลายจำพวกหลายประเภท  ซึ่งเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้น บางคนมองก็รู้เลยว่าเป็นเครื่องหมายการค้ายี่ห้อที่เป็นที่นิยมไหม จำหน่ายมานานหรือยัง ซึ่งเครื่องหมายการค้า นั้น มันก็บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือนั่นเอง

  แล้วทำไมต้องมีเครื่องหมายการค้าล่ะ  เหตุที่ต้องมีเครื่องหมายการค้าเพราะ มันเป็นการจำกัดทางการค้าโดยการที่เราสามารถใช้เครื่องหมายหมายการค้ากับสินค้าของเรานั้นเอง คือ เราสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบขึ้นมาได้แต่เพียงผู้เดียว

แล้วเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนไหม เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น จะแตกต่างกัน

      แล้วจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าละมีสิทธิอย่างไร   สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนเองจดทะเบียนไว้ได้แต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิที่จะฟ้องบุคคลที่นำเครื่องหมายการค้าเราไปใช้ หรือไปจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับของเราที่จดทะเบียนไว้นั้นเอง

                                              

     แล้วไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าละมีสิทธิอย่างไร ไม่มีสิทธิไปฟ้องคนอื่น แต่มีสิทธิที่จะฟ้องว่าบุคคลอื่นเอาสินค้าของเราไปลวงขายว่าสินค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้า

                                                โดย นายปารเมษฐ์ เตชาธนะเกียรติ์

                                                ทนายความด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

Visitors: 1,086,419