สัมมนาครั้งต่อไป

บริษัท ไอพีเอเชียน นอกจากเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เรายังพร้อมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ในการจัดการด้านเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ 

โดยจะจัดสัมมนาทุกๆ2เดือน ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์ได้ตลอด

Visitors: 1,083,475