บริษัท ไอพี เทรนนิ่ง เอเชีย จำกัด

       บริษัท ไอพีเทรนนิ่ง เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้ประกอบการให้ก้าวไกลขึ้นสู่เวทีระดับโลก โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 และจะค่อยๆขยายสาขาไปเรื่อยๆ 

      โดย คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยทางเราจะจัดสัมมนาทุกๆ 2 เดือน สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์นี้

 

สนใจติดต่อสัมมนา โทร. 020-776422

                                 094-1956148                           

                                 098-9145125

Visitors: 1,086,419