บริการ

บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด

 

ให้บริการเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะ เรื่องเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

โดยจะมีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้

1 ที่ปรึกษาด้านเครื่องหมายการค้า (โลโก้ แบรนด์สินค้า)

ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนจด ยื่นจดทะเบียน รับอุทธรณ์เจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้า

สืบหาเครื่องหมายที่เหมือนคล้าย ดำเนินการฟ้องร้องปกป้อง สืบหาผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า

ไปจนกระทั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายผู้ละเมิดบนชั้นศาล 

2 วิทยากร เรื่องเครื่องหมายการค้า

รับเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ เครื่องหมายการค้าในเบื้องต้น

เพื่อให้นำกลับไปพัฒนากลยุทธ์ และการทำการตลาดของแบรนด์ 

นอกจากนี้เรายังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้อบรมผู้ประกอบการ ที่เราจัดขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

3 รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

กว่า146 ประเทศ ทั่วโลก

Visitors: 1,086,296