ใบประกาศ

ประวัติ คุณ ยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา

 

การศึกษา

.    นักศึกษาฝึกงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา, รุ่น 17  

โดยมหาวิทยาวัยรามคำแหง คณะ นิติศาสตร์ เมื่อ วันที่25 กุมภาพันธ์ 2005

 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 อดีต

 .  เจ้าหน้าที่ด้านลิขสิทธิ์, บริษัท โรสมีเดีย เอ็นเตอร์เทนเมน จำกัด  ตั้งแต่ เมษายน 2009 - กรกฎาคม 2010  

 .  ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและหุ้นส่วน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพีเอเชียน เมื่อ เดือนสิงหาคม 2010-2014

 ปัจจุบัน

  .    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด  ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2014 - ปัจจุบัน

  .   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพีเฮิร์บ เอเชีย จำกัด  ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2018 - ปัจจุบัน

 

 

ใบรับรองประกาศเกียรติคุณ

.    ใบรับรองการอบรมที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์, ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2005

 


ใบรับรอง

 

.    ใบรับรองการฝึกงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา, รุ่นที่17 ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา  มอบโดยมหาวิทยาลัย รามคำแหง คณะ นิติศาสตร์, เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2005.

.  ใบรับรองการอบรม เทคนิคการไกล่เกลี่ย เมื่อปี2005 ที่สมาคมกลางทรัพย์สินทางปัญญา ให้ไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2005

.   ใบรับรองการอบรมการออกแบบสิทธิบัตร จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา,มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มอบให้ วันที่13 ธันวาคม 2014

.   ใบรับรองการอบรมด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิทธิบัตร จัดโดยสำนักจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้ วันที่ 20 ธันวาคม2014.

.   .ใบรับรองการอบรมด้านเครื่องหมายการค้า จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้ วันที่ 16 มกราคม 2015.

การฝึกอบรม

.     Research Training on the Strategy Project on Intellectual Property to cater of  Free Trade Agreement Impacts on SMEs at  Thailand Development Research Institute (TDRI) on 2006.  

          เจ้าหน้าที่ : เทียนสว่าง   ธรรมวานิช (ผู้วิจัย), โปรแกรมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, TDRI

 กิจกรรมทางสังคม      อดีต

.   ผู้่วยฝ่ายบริหารโครงการ, ทูตIP รุ่นเยาว์,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)  เมื่อ2011 - เมษายน2012

.   กรรมการ,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)  เมื่อ เมษายน2012 - เมษายน 2014

Visitors: 1,086,420