เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด ก่อตั้งโดย คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ซึ่งได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้า IP ASIAN ของเราจำนวน 46 ประเทศทั่วโลก 

- เราเป็นวิทยากรด้านเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์

- ที่ปรึกษาด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

- ดำเนินการสืบสวนหาผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ รวบรวมหลักฐานและดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าจับกุมผู้ละเมิด 

- บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 

- ฟ้องร้องดำเนินคดีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางฯ 

- จำหน่ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ เป็นต้น


        ทั้งหมดคือบริการของเรา ซึ่งเรามีประสบการณ์จริงมาแล้วกว่า 15 ปี

Visitors: 1,086,420