กลยุทธ์การจัดการและกฎหมายเครื่องหมายการค้า 8/11/62

Seminar

"กลยุทธ์การจัดการและกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผู้ประกอบการ"


8 November 2019

at The Connection MRT Ladprow

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมนา

ปัจจุบัน มีธุรกิจ SME จำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศไทย และผู้ประกอบการส่วนมาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "เครื่องหมายการค้า" ให้เป็นจุดแข็งและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ทั้งปัจจุบัน ประเทศไทยยังเข้าร่วมในความร่วมมือ AEC ทำให้การแข่งขันสูงมากขึ้น มีบริษัทและสินค้าจำนวนมากถูกละเมิดเครื่องหมายทางการค้า ทั้งจากในและนอกประเทศ

บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของ ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะด้าน "เครื่องหมายการค้า" ซึ่งปัจจุบันเป็นกลไกลหลักสำคัญตัวหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจ หรือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เราจึงอยากให้ความรู้และเทคนิคเฉพาะทางด้านเครื่องหมายการค้า ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และสร้างจุดแข็งให้เกิดความมั่นคงแก่ธุรกิจ และเพิ่มมูลสค่าเครื่องหมายการค้าในองค์กรของท่าน (ผู้เข้าร่วมส้มมนาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ทำกิจการเกี่ยวกับ อย. เช่น อาหารเสริม อาหารหรือผลไม้แปรรูป  ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง เป็นต้น) หรือได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้จัดการ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาแทนเท่านั้น 

ประโยชน์การสัมมนา

รู้ทันการทำงานของพนักงานฝ่ายกฏหมาย ทนายความ ตำรวจ เจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้าหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และอัยการ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปส้รางจุดแข็งให้เครื่องหมายการค้า ทำให้แบรนด์แข็งแกร่งมากขึ้น
ทราบถึงขั้นตอนและการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ทราบข้อจำกัดและวิถีพลิกแพลงเทคนิคการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้สำเร็จ
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการป้องการและแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า 

กำหนดการงานสัมมนา

08.00-08.30 ลงทะเบียน

08.30-09.00 เปิดงาน/เล่นเกมชิงรางวัล 

09.00-10.30 แนะนำโครงสร้างเรื่องเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ประกอบการ เครื่องหมายการค้าของท่านขัดต่อกฎหมายหรือไม่? / เหมือนหรือคล้ายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่?

10.30-11.00 พักเบรค กาแฟ 1 / เล่นเกมชิงรางวัล 

11.00-12.00 การคัดค้าน / การอุทธรณ์ชั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา

12.00-13.00 พักทานอาหานกลางวัน บุฟเฟ่

13.00-14.30 การขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

14.30-15.00 พักเบรค กาแฟ 2 / เล่นเกมชิงรางวัล 

15.00-16.00 การดำเนินคดีแพ่ง/คดีอาญา

16.00-16.30 Q&A / เล่นเกมชิงรางวัล 


ค่าลงทะเบียน 
1 แพ็คเกจทั่วไป ฟรี 
2 แพ็คเกจ VIP มีค่าใช้จ่าย จำนวน 2,900 บาท
   2.1 ได้รับการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ 1 คำขอ
   2.2  ได้รับบัตรสัมมนาคุณจำนวน 20,000 บาทเพื่อให้ไปพบท่าน 1 ครั้งในเขต กทม. 

กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.091-789-1980

วัน 8 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ The Connecion ศูนย์ประชุมสัมนา เดอะ คอนเน็คชั่น สมัครเข้าร่วมสัมมนา

Description
Visitors: 1,083,475