Trademarks for Sale.

เครื่องหมายการค้าสำเร็จรูป พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

(ไม่ต้องรอจดทะเบียน)  แต่ละเครื่องหมายใช้กับสินค้าแตกต่างกัน

เข้าดูรายละเอียดตามเครื่องหมายได้

สอบถามราคาเครื่องหมายได้ที่

091-7891980


 • thumbnail_thumbnail_1473245817495.jpg
  Name 5*****Product Powder Monosodium glutamateNumber Trade Mark909775ชื่อ 5*****สินค้า ผงปรุงรสเลขที่เครื่องหมายการค้า 909775

 • thumbnail_thumbnail_1479262829757.jpg
  Name AquamalProductAquatic food supplemaents none medicalNumber Trade Mark912311ชื่อ Aquamalสินค้า อาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำไม่ใช้ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 912311

 • thumbnail_thumbnail_1473245850730.jpg
  Name BaberyProduct Kids food none medicalNumber Trade Mark 920672ชื่อ Baberyสินค้า อาหารสำหรับเด็กไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 920672

 • thumbnail_thumbnail_1473245845031.jpg
  Name BagtatoProduct Potato ChipsNumber Trade Mark920670ชื่อ Bagtatoสินค้า มันฝรั่งกรอบเลขที่เครื่องหมายการค้า 920670

 • thumbnail_thumbnail_1473245821351.jpg
  Name BeYongProductRiceSupplementary food none MedicalNumber Trade Mark911140ชื่อ BeYongสินค้า อาหารเสริมทำจากข้าวไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 911140

 • thumbnail_spd_20120716125245.jpg
  Name CosplaProduct BatteryNumber Trade Mark847057ชื่อ Cosplaสินค้า แบตเตอร์รี่รถยนต์เลขที่เครื่องหมายการค้า 847057

 • thumbnail_spd_20120716125644.jpg
  Name eco JumpProduct Eco light bulbNumber Trade Mark847054ชื่อ eco Jumpสินค้า หลอดประหยัดไฟเลขที่เครื่องหมายการค้า 847054

 • thumbnail_spd_20121224102543.jpg
  Name FermenProduct Bio-FertilizerNumber Trade Mark 873972ชื่อ Fermenสินค้า ปุ๋ยชีวภาพเลขที่เครื่องหมายการค้า 873972

 • thumbnail_spd_20121224102950_b.jpg
  Name FullFullProductBio-fertilizerNumber Trade Mark873971ชื่อ FullFullสินค้า ปุ๋ยชีวภาพเลขที่เครื่องหมายการค้า 873971

 • thumbnail_spd_20121224103247.jpg
  Name GogoalProduct Organic fertilizerNumber Trade Mark873973ชื่อ Gogoalสินค้า ปุ๋ยอินทรีย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 873973

 • thumbnail_thumbnail_1473245838624.jpg
  Name Magic MonkeyProductSport PantsNumber Trade Mark977614ชื่อ Magic Monkeyสินค้า กางเกงกีฬาเลขที่เครื่องหมายการค้า 977614

 • thumbnail_thumbnail_1473245873426.jpg
  Name MalfeedProductAnimal Supplement food none medicalNumber Trade Mark912310ชื่อ Malfeedสินค้า อาหารเริมสำหรับสัตว์ไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 912310

 • thumbnail_thumbnail_1473245843411.jpg
  Name MaskoProduct Herbal Drink none MedicalNumber Trade Mark920671ชื่อ Maskoสินค้า เครื่องดื่มมุนไพรไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 920671

 • thumbnail_thumbnail_1473245840995.jpg
  Name NoodleyProduct Food and beverageNumber Trade Mark920669ชื่อ Noodleyสินค้า อาหารและเครื่องดื่มเลขที่เครื่องหมายการค้า 920669

 • thumbnail_thumbnail_1473245813352.jpg
  Name PlaserProductPlasterNumber Trade Mark911488ชื่อ Plaserสินค้าที่ปิดแผลเลขที่เครื่องหมายการค้า 911488

 • thumbnail_thumbnail_1473245868265.jpg
  Name PufferProduct Face PowderNumber Trade Mark920667ชื่อ Pufferสินค้า แป้งผัดหน้าเลขที่เครื่องหมายการค้า 920667

 • thumbnail_spd_20130926101920.jpg
  Name Slim DrunkProductFunction drink none medicalNumber Trade Mark908870ชื่อ Slim Drunkสินค้า เครื่องดื่มควบคุมน้ำหนักไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 908870

 • thumbnail_spd_20120716125026.jpg
  Name SoodyodProduct AspirinNumber Trade Mark847056ชื่อ Soodyodสินค้า ยาแก้ไข้เลขที่เครื่องหมายการค้า 847056

 • thumbnail_thumbnail_1473245832764.jpg
  Name SuppleryProductHerbal Supplementary food none medicalNumber Trade Mark911139ชื่อ Suppleryสินค้า อาหารเสริมจากสมุนไพรไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า911139

 • thumbnail_spd_20120716125422_b.jpg
  Name ToomtuiProduct Organic fertilizerNumber Trade Mark847055ชื่อ Toomtuiสินค้า ปุ๋ยอินทรีย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 847055

 • thumbnail_thumbnail_1473245856413.jpg
  Name UNtoxicyProduct Supplementary food for MedicalNumber Trade Mark920674ชื่อ UNtoxicyสินค้า อาหารเสริมที่ใช้ในทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 920674 l

 • thumbnail_thumbnail_1473245823631.jpg
  Name Vaxx RizeProduct Wax creamNumber Trade Mark911487ชื่อ Vaxx Rizeสินค้า ครีมเคลือบเงาเลขที่เครื่องหมายการค้า 911487

 • thumbnail_thumbnail_1473245858532.jpg
  Name VitagettProduct Vitamin and mineralsNumber Trade Mark920665ชื่อ Vitagettสินค้า วิตามินและเกลือแร่เลขที่เครื่องหมายการค้า 920665

 • thumbnail_spd_20130926102417.jpg
  Name WeightlessProduct Function Drink none medicalNumber Trade Mark908869ชื่อ Weightlessสินค้า เครื่องดื่มควบคุมน้ำหนักไม่ใช่ทางการแพทย์เลขที่เครื่องหมายการค้า 908869
Visitors: 1,086,419