"เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการ
สร้างภาวะผู้ประกอบการภายใน(Intrapreneurship)
เพื่อให้วิสาหกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"
about

COMPANY 

“15 ปีแห่งความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของภาวะผู้ประกอบการ”

             

                    ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาจึงได้ไปทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ปี พ.ศ. 2552 - 2553

                     แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบาก จึงได้ลาออกจากงานและของานบริษัทโรสมีเดียฯ ออกมาทำเอง โดยมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101540450081)ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่ คุณยศพัทธร์ เกิดในปีวอก  นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยการทำงานเป็น คณะกรรมการ สมาคมส่งเสิรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 อีกด้วย

                    ต่อมาจึงจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558010681)ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว ดวง” ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก และปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล SMEs Start Up จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อบริการเป็นที่ปรึกษา โค้ชทางธุรกิจ เพื่อสร้างผู้บริหารวิสาหกิจสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  

 

                

ipasian

VISION & MISSION


วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านภาวะผู้ประกอบการ 

การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาระดับอาเซียน - จีน 

 


พันธกิจ

"เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการ

สร้างภาวะผู้ประกอบการภายใน(Intrapreneurship)

เพื่อให้วิสาหกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"


ค่านิยมหลัก

ความหลงใหล ผลลัพธ์ การมุ่งเน้น ความสามัคคี
โค้ช เทรนเนอร์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการ เพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Founder.
วุฒิบัตร ภาวะผู้ประกอบการ  การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Mr.Yossapat Paramatkitjakan.

EDUCATIONS

 •      Credits Bank & Intellectual Property Internship : Class No.17 at the Department of Intellectual Property held  by Faculty of Law, Ramkhamhaeng University.  http://www.law.ru.ac.th
 •      Credits Bank & Management held  by Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University.

http://www.ba.ru.ac.th/

 •       Bachelor of Business Administration in Innovation Management held by Faculty of Business Administration, Krirk University. https://ba.krirk.ac.th/about-us/

 WORK EXPERIENCES

PRESENTS

 •     Founder / Chief Entrepreneurship & Innovation - Intellectual Property Officer, IP Asian Co., Ltd. on 2015 - Present
 •     Managing Director & Business Mentor, PMR Daifuku Co., Ltd.

PASTS

 •   Committee,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)  on April 2012 - April 2013.
 •    Founder, Manager, IP Asian Group of Persons (Registered) on August 2010 - 2014.
 •    Copyright  Officer, Rose Media & Entertainment Company Limited  on  April 2009 - 2010

CERTIFICATES

 • Training Certificate at Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, given on 14 January 2005.
 • Workshop Training on Mediation Techniques for 2005 at Central Intellectual Property and International Trade Court given on 5 August 2005.
 • New Entrepreneurs Creation by the Center for Business Innovation, School of Business, the National Institute of Development Administration given on 3 August
 • Training Certificate of Design Patent Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on December 13, 2014.
 • Training Certificate of Petty & Invention Patent Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on December 20, 2014.
 • Training Certificate of Trademark Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on January 16, 2015.
 • Import & Export for Professionals in Industry 4.0, Given on 17 January 2019.
 • ISO 9001 : 2015, NTP CONSULTANT GROUP, Give on 22-24 January 2019.
 • Interpretation IA and MRW : GMP, HACCP, FSSC22OOO, NTP CONSULTANT GROUP, Give on 26-28 February 2019.
 • Advanted Certificate of Intellectual Property Law Organize by The Thai Bar under The Royal Patronage, Given on 30 June 2019
 • Awakening Leader, NLP TOP COACH CO., LTD. Given on 6 October 2019.
 • The Profession Business Coach, NLP TOP COACH CO., LTD. Given on 3 December 2019.
 • Train the Trainer, Sukitthaitalk Co., Ltd. Given on 19-20 September 2020.
 • Train the Professional Trainer, Wintory Co., Ltd. Given on 25 October 2020
 • Design Thinking, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Given on 19 November 2020.
 • Virtual Meeting Facilitation, Learning Hub Co., Ltd. Given on 26 June 2021.
 • Techniques for submitting the Department of Skill Development for Certify Courses, OKR TRAINING Co., Ltd. Given on 28 June 2021.
 • Through the Evaluation of Writing and Training Design Techniques Course, A.T. EXCELLENT AND ACTIVITY LIMITED PARTNERSHIP Given on 13 July 2021.
 • Through the Evaluation of On the Job Training and Game Course, A.T. EXCELLENT AND ACTIVITY LIMITED PARTNERSHIP Given on 20 July 2021.
 • Pain Points, Chosen the Best Co., Ltd. Given on 22 July 2021.
 • Leader Communication in Crisis Management,  KNC Training Co., Ltd. Given on 4 August 2021.
 • OKRs Concept and How to Implement and Evaluation,  TESS Training Co., Ltd. Given on 4 August 2021.
 • Innovation Management in Disruptive Environment, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  Given on 2 September 2021.
 • Service Excellence in Digital Era, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  Given on 16 September 2021.
 • Digital Economy: How technology change the business, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi on 22,23,29,30 September 2021.
 •  Financial Management and Investment for Modern Enterpris, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  on 16 October 2021.

 VOLUNTEERING & SOCIETY

 • Executive Project Assistant, Young IP Ambassador,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)  on 2011 - April 2012.

AWARD.

 • SMEs Start Up Awards, The Office of Small and Medium Promotion(OSMEP) on 18 September 2017.

KEY SKILL : Owner IPs.

 • Thailand Trademarks No. 170118380, 867180, 909775, 912311, 920672, 920670, 911140, 847057, 847054, 873972, 873971, 873973, 832145, 170117940, 960585, 977641, 912310, 920671, 920669, 911488, 920667, 908870, 847056, 911139, 847055, 920674, 911487, 920665, 908869, 180122160, 180120821
 • Patents No. 57955, 57611
 • Copyright No. 370015
 • International Trademarks No. China Trademarks No. 57470465, 57480499, 57483418,  Hongkong Trademark No.304592601,  Taiwan Trademark No.107051079, Malaysia Trademark No.2018063702, Macao Trademark No. N / 142574(724), Laos Trademark No. M/1441190, USA Trademark No.79248297, Cambodian Trademark No. KH/1441190/M, Philippines Trademark No. M11441190, Singapore Trademark No.40201826935X, India Trademark No. IRDI-4044545, Australian Trademark No.1980724, UK Trademark No. W00000001441190, EU Trademark No. WE00001441190, Bruneian Trademark No.1441190

 AUTHER : BOOK & E-BOOK

 • INNOVATION STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP.

 

 

 

ipasian

Awards รางวัล

ipasian

เราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า IP ASIAN กว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ipasian

ตัวอย่างลูกความ

Business Coaching

ลงทุนแพ็คเกจ ไทย

“ก้าวกระโดด” ราคา 1,000,000-1,200,000 บาท / ปี(ตามที่ตกลงกัน) 

ผลักดันศักยภาพให้คุณ “ก้าวกระโดด” ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งหรือเติบโตอย่างก้าวกระโดด ให้กับภาวะผู้ประกอบการด้วยกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย

ลงทุนแพ็คเกจ จีน-ไทย(ประชากร 1,400 ล้านกว่าคน)

“ก้าวกระโดด” ราคา 1,600,000-2,000,000 บาท / ปี(ตามที่ได้ตกลงกัน) 

A. ผลักดันศักยภาพให้คุณ “ก้าวกระโดด” ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งหรือเติบโตอย่างก้าวกระโดด ให้กับภาวะผู้ประกอบการด้วยกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและจีน

ANNUAL SERVICE

 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชเรื่องการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ในประเทศไทยคำขอใหม่ไม่เกิน 15 คำขอ
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนคำขอใหม่ตามข้อตกลงพิธีสารมาดริดหรือแบบยี่นภายในประเทศจีนโดยตรงไม่เกิน 7 คำขอ
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน โต้แย้ง คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของบริษัทตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายทั้งหมดในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • บริการให้เป็นตัวแทนในการเจรจากับผู้ละเมิด(ไม่จับ) หรือไปเจรจากับบุคคลอื่นๆ ในเขต กทม. จำนวนไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี / ราย หรือกรณีต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงวันละ 10,000 บาท
 • บริการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสทธิ์ในชั้นตำรวจ หรือชั้นอัยการ หรือชั้นศาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย จนคดีถึงที่สุดไม่เกิน 1 คดีในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าได้รับค่าเสียหายจากคู่กรณีต้องแบ่งผู้รับจ้าง 50 เปอร์เซ็น
 • ผู้ว่าจ้างเรียกประชุมออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน(ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

ADDITIONAL SERVICE

 • ร่างสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ หรือสัญญาที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เป็นภาษาไทย
 • จัดเก็บฐานข้อมูลลิขสิทธิ์
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดแจ้ง ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • ตรวจ ขอคัดสำเนาคำขอรับลิขสิทธิ์ของบริษัทคู่แข่ง(ที่เปิดเผยข้อมูล) ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามคู่กรณีโดยทนายความจำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • รับรองเอกสารโดยทนายความ(โนตารีพับลิค)จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • สั่งงานและส่งงานเป็นภาษาไทยไม่จำกัดทาง  โทรศัพท์  อีเมล์  ไลน์ แล้วแต่กรณี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก หรือค่าธรรมเนียมในชั้นศาล

TRAINING SERVICE

 • บริการเป็นวิทยากร จำนวน 6 วัน(24 ชั่วโมง) ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ประกอบการ
 • จัดสัมมนาออนไลน์ได้ครั้งละ 6 ท่าน

ลงทุนแพ็คเกจ อาเซียน (ประชากร 640 ล้านกว่าคน)

“ก้าวกระโดด” ราคา 1,600,000-2,000,000 บาท / ปี (ตามที่ได้ตกลงกัน)

B. ผลักดันศักยภาพให้คุณ “ก้าวกระโดด” ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งหรือเติบโตอย่างก้าวกระโดด ให้กับภาวะผู้ประกอบการด้วยกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอาเซียน

ANNUAL SERVICE

 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชเรื่องการจัดการนวัตกรรมทางในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ในประเทศไทยคำขอใหม่ไม่เกิน 15 คำขอ
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศในอาเซียนทั้งคำขอใหม่ดังนี้  ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ (ไม่รวมถึงประเทศพม่า) จำนวนไม่เกิน 6  คำขอ ตามข้อตกลงพิธีสารมาดริดเท่านัน
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอใหม่แบบยี่นภายในประเทศพม่าโดยตรงไม่เกิน 1 คำขอ
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน โต้แย้ง คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของบริษัทตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายทั้งหมดในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • บริการให้เป็นตัวแทนในการเจรจากับผู้ละเมิด(ไม่จับ) หรือไปเจรจากับบุคคลอื่นๆ ในเขต กทม. จำนวนไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี / ราย  หรือกรณีต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงวันละ 10,000 บาท
 • บริการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสทธิ์ในชั้นตำรวจ หรือชั้นอัยการ หรือชั้นศาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย จนคดีถึงที่สุดไม่เกิน 1 คดีในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าได้รับค่าเสียหายจากคู่กรณีต้องแบ่งผู้รับจ้าง 50 เปอร์เซ็น
 • ผู้ว่าจ้างเรียกประชุมออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน(ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

ADDITIONAL SERVICE

 • ร่างสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ หรือสัญญาที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เป็นภาษาไทย
 • จัดเก็บฐานข้อมูลลิขสิทธิ์
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดแจ้ง ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • ตรวจ ขอคัดสำเนาคำขอรับลิขสิทธิ์ของบริษัทคู่แข่ง(ที่เปิดเผยข้อมูล) ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามคู่กรณีโดยทนายความจำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • รับรองเอกสารโดยทนายความ(โนตารีพับลิค)จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • สั่งงานและส่งงานเป็นภาษาไทยไม่จำกัดทาง  โทรศัพท์  อีเมล์  ไลน์ แล้วแต่กรณี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก หรือค่าธรรมเนียมในชั้นศาล

TRAINING SERVICE

 • บริการเป็นวิทยากร จำนวน 6 วัน(24 ชั่วโมง) ในเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะผู้ประกอบการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
 • จัดสัมมนาออนไลน์ได้ครั้งละ 6 ท่าน
ipasian

แผนกฝึกอบรมออนไลน์

ค่าบริการเป็นวิทยากร

ราคาจัดฝึกอบรมออนไลน์หรือวิทยากรด้าน ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่ต้องการพัฒนาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ผู้บริหาร หรือทีมงานหรือทำให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนแก่บริษัท

 • จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 300,000 บาท
 • จำนวนไม่เกิน 12 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 500,000 บาท
 • จำนวนไม่เกิน 18 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 700,000 บาท
 • จำนวนไม่เกิน 24 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 900,000 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมการขอรับรองหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ฝึกอบรมแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 6 ท่าน / ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 • ไม่รวมค่าสถานที่ กรณีจัดสัมมนาแบบออฟไลน์
 • ถ้าเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

ตัวอย่าง ลูกความ และกิจกรรมของเรา

"เลือกแพ็คเกจ"

ลงทะเบียนฝึกอบรม

IP ASIAN COMPANY LIMITED.

200/251, Golden Town 2 Lat Phrao - Kaset Nawamin, Soi Nawamin 42 Lane 27, Nawamin Road, Klong Kum Sub-District, Bueng Kum District, Bangkok, 10240, Thailand.

Open Mon-Fri 09.00 am - 05.00 pm

Tel. +66 02-0776422, 089-457-9632.

Email : ipasian@ipasian.com